Estany fred industrial i climatització

Tornar a la pantalla inicial
 
info1251@fred.com
Enviar un correu electrònic
Mapa de la web
Muntatge i assistència tècnica en fred i climatització
Català fred industrial i climatització
Español, frío industrial y climatización
 
J. ESTANY S.L.
Pol. Ind. Bufalvent
C. Miquel Servet, 12-14
Apt. correus 669
08243 MANRESA (Barcelona)
Tel. 93 873 79 94
Fax 93 874 14 55
Serveis
 
REFRIGERACIÓ COMERCIAL I INDUSTRIAL
AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
AIRE ACONDICIONAT
CLIMATITZACIÓ INDUSTRIAL
CONTROL INTEL·LIGENT
MANTENIMENT
EXPOSITORS COMERÇOS
LLOGUER MAQUINÀRIA
Aire condicionat per a particulars i domèstic
 
Refrigeració comercial i industrial
 
 
 
Venda instal·lació i manteniment d'equips de fred industrial

Refredament de líquids

Entre els serveis que ofereix J. Estany, s’hi inclou el muntatge i la instal·lació de sistemes de refrigeració de líquids, tant per al consum (llet, sucs, ...), líquids per a usos mèdics (sang, ...) entre d’altres, com la refrigeració de líquids per a utilitzacions industrials.

1.- Refredament de líquids peribles:
En diversos casos, cal conservar líquids peribles. Els motius poden ser diversos; per a evitar que es solidifiquin (de manera que se’n dificultaria la manipulació), per a evitar pudors, per a mantenir-los en condicions aptes per al consum humà, o també per altres motius.
Aquests líquids, poden estar emmagatzemats en grans cisternes o dipòsits de milers de litres, i això en dificulta la conservació.
Uns exemples d’aquests líquids peribles que cal refrigerar, son la sang d’animals, la llet i els sucs de fruites, per a no entrar en altres líquids amb problemàtiques similars o específiques.
Per a la conservació d’aquests líquids peribles, cal incorporar sistemes de refrigeració a l’interior del recipient, ja que només aplicant fred a les seves parets, la distribució del fred no seria homogènia, i una part dels líquids podria estar glaçada, i la resta excessivament calenta per a la seva conservació en condicions òptimes. J. Estany, S.L., posa a la seva disposició tant la tecnologia com l’experiència necessàries per a obtenir les condicions de conservació idònies per a tota mena de líquids peribles

2.- Refredament de líquids d’utilització industrial:
Un procés per a la refrigeració industrial, és la refrigeració dels olis de les premses. Evitant els canvis de densitats provocats per les variacions de temperatura, s’aconsegueix que els olis puguin mantenir la densitat òptima per a cada procés, i per tant l’efectivitat que se’ls requereix.
Un altre procés d’exemple, son les cubetes amb líquids per a la neteja de peces metàl·liques. Aquests líquids, son volàtils, amb la qual cosa, cal controlar-ne la temperatura per a disminuir-ne l’evaporació i per tant reduir-ne el consum.
J. Estany, fabrica i instal·la sistemes de refrigeració d’aigües i glicols per a climatització i mecanismes de refrigeració per a processos industrials, de manera que s’aconsegueix optimitzar els costos de producció pel que fa al consum de líquids volàtils.

Assessorament per a instal·lacions frigorífiques
 
Reparació d'equips refrigeradors i climatització
xhtml vàlid css vàlid Nivel A de Conformidad
 
Refrigeració industrial i comercial